Rieko Takahashi

Jag är född och uppvuxen i Japan, men det betyder inte att jag alltid har varit intresserad av Shibori. Tvärtom. För oss som ständigt försöker hitta nya uttryckssätt kan tradition ibland uppfattas som något tråkigt.

För många är Shibori-tekniker och färgning oskiljaktiga, men i mitt verk ”Siesta” har jag utmanat och försökt bryta denna norm. Jag har skapat embryo-form genom att knyta in träkulor i ett polyamidtyg som jag själv vävt för hand. That’s it! Ingen mer behandling. Definitionen av Shibori är vid, och just därför finner så många glädje i denna konstform.