Elsa Chartin

  • Fold Unfold, 2011
  • Ode to Monotony, 2015
  • Finally Home, Falkenbergs museum 2013

Jag screentrycker, stämplar, viker, klämmer fast, färgar in, bleker bort och färgar igen. Det är omständigt, det tar tid.

Jag är intresserad av de lager av rörelse som finns i processen. Rörelse som förvandlar en enkel bit bomull till något berättande, fyllt av historia. Det enahanda arbetet med att stryka och vika tyget ger mina tankar rymd. Belöningen kommer när jag får veckla ut mitt färgade knyte. Då färgen framkallas av syret och nyanserna träder fram. Det gör att jag inte kan sluta.

Jag visar mina verk i rumsliga installationer där jag undersöker hur mönstringarna kommunicerar med varandra, men rummet och med oss.

E-post: